Vấn nạn ô nhiễm môi trường đang ngày càng ảnh hưởng lến đến sức khỏe con người. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ cho gia đình và người thân của mình?